TÁMOP 3.1.4 munkaterv

 

2014/2015

 

A 2009/2010-es tanévben elkezdett pályázatnak öt éves fenntarthatósága van, ez már az ötödik év. Így az elkezdett kompetencia alapú oktatást tovább folytatjuk az idén is.

 

1. Szövegértés, szövegalkotás kulcskompetencia terület teljes tanórai lefedettséggel

      1. osztály – Velkesziné Kézi Valéria

      2. osztály – Jakab Józsefné

2. Matematika kulcskompetencia terület teljes tanórai lefedettséggel

      1. osztály – Szabóné Zombori Adél

      6. osztály – Tóthné Guba Ibolya

3. Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia terület

      4. osztály – Banduláné Moni Enikő

      8. osztály – Szabó István

4. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása – művészetek (ének zene, rajz)

      5. osztály – Szabó István

5. Három hetet meghaladó projekt: a tél

      1-4. osztály – Velkesziné Kézi Valéria

      Tanórán kívüli tevékenység formájában: Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi képeslaptervező verseny, karácsonyi műsor az iskolában és a templomban a 2. osztályosok előadásában.

6. Témahét megszervezése: Gyermeknap

            6. osztály – Varga György Imréné

            Tanórai tevékenység formájában: informatika óra,

            Tanórán kívüli tevékenység formájában: gyermeknapi rendezvényeken való részvétel 1-8. osztályosok részére

7. Moduláris oktatási program: Egészségnevelés

      8. osztály – Szabó István

      Tanórai tevékenység formájában: osztályfőnöki óra, biológia óra, informatika óra.

      Tanórán kívüli tevékenység formájában: felső tagozaton egészségnevelési vetélkedő a védőnő szervezésében, alsó tagozaton interaktív foglalkozás a védőnő szervezésében.

 

A pályázatban szereplő önálló innovációként erdei iskolát tervezett be a nevelőtestület a pályázat induló évében. Az idén az erdei iskola programot összekapcsoljuk a környezetvédelmi vetélkedővel, így tanulóink a Balaton témakörrel ismerkedhetnek meg projektmunka keretében.