62 év után újra református általános iskola és óvoda Újfehértón

211 diákkal, köztük 22 első osztályos nebulóval kezdte meg a 2012-2013-as tanévet a református általános iskola Újfehértón, amely mellett óvodát is működtet a gyülekezet. Ott három csoportban 84 kisgyermekkel foglalkoznak. A két intézményben 38 pedagógus és egyéb alkalmazott végzi, segíti az oktató-nevelő munkát. Váradi Sándorné igazgató és Pappné Tóth Ilona tagóvoda vezető azt tűzték ki célul, hogy a református gyülekezet, a munkaközösség, a gyermek és a szülő harmonikus kapcsolatára épített lelki-testi-szellemi nevelésnek köszönhetően nemzeti hagyományainkat tisztelő, mindennapi életükben a Biblia szavait mértéknek tartó, erkölcsi tartással rendelkező fiatalok hagyják majd el az intézményt.
 
Szeptember elsején tartott tanévnyitó istentiszteleten főtiszteletű Derencsényi István a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkészi Főjegyzője végezte az igehirdetés szolgálatát a fenti, Máté evangéliumából vett igevers alapján. Kiemelte: Isteni csodának számít, hogy 62 év szünet után újra intézménnyel büszkélkedhet az újfehértói református közösség.
 
Az istentiszteleten Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese elmondta, hogy igen nagy szükség van a református iskolákra, ahol nem csak a szükséges szellemi, hanem a ma emberének az életben maradáshoz szolgáló lelki táplálékot is megkaphatják a gyerekek.
 
Baracsi István újfehértói református lelkipásztor és a presbitérium 2011-ben kezdett tárgyalni a Mályváskerti Általános Iskola működtetéséről, a tulajdonos ugyanis Újfehértó önkormányzata maradt. Hosszas tervezést követően indult el a gyakorlati munka, amely bár az egész nyárra adott tennivalót az új intézmény dolgozóinak, mégis Istentől való édes teher volt a gyülekezet számára.
 
Baracsi István beszédében elsősorban azért mondott köszönetet Istennek, hogy segítőket adott erre a csodálatos, de nagy feladatra. Isten segítő kezének vezérletében bízva tekint az eljövendő felé, amely éppen elegendő a sikerhez. Hiszen csupán fel kell idéznünk a református vezérigét: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”