Munkaterv

TÁMOP 3.1.4

2013-2014

 

A 2009/2010-es tanévben elkezdett pályázatnak öt éves fenntarthatósága van, ez már a negyedik év. Így az elkezdett kompetencia alapú oktatást tovább folytatjuk az idén is.

1. Szövegértés, szövegalkotás, kulcskompetencia terület

      1. osztály – Jakab Józsefné

      2. osztály – Baracsiné Lakatos Margit

2. Matematika kulcskompetencia terület

      1. osztály – Kukucskáné Polgári Anita

      6. osztály – Tóthné Guba Ibolya

3. Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia terület

      4. osztály – Velkesziné Kézi Valéria

      8. osztály – Szabó István

4. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása – művészetek (ének zene, rajz)

      5. osztály – Szabó István, Szabóné Zombori Adél

5. Három hetet meghaladó projekt: a tél

      1-4. osztály – Velkesziné Kézi Valéria

      Tanórán kívüli tevékenység formájában: Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi képeslaptervező verseny, karácsonyi műsor az iskolában és a templomban a 2. osztályosok előadásában.

6. Témahét megszervezése: Húsvét

     6. a osztály – Tóthné Guba Ibolya

            Tanórai tevékenység formájában: hittan óra, (Virágvasárnap, utolsó vacsora, Gecsemáné kert, keresztre feszítés, feltámadás)   rajz óra (festés, plasztika)  Tanórán kívüli tevékenység formájában: bűnbánati alkalmakon való részvétel

7. Moduláris oktatási program: Egészségnevelés

      8. osztály – Tóth Attila

      Tanórai tevékenység formájában: osztályfőnöki óra, biológia óra, informatika óra.

      Tanórán kívüli tevékenység formájában: felső tagozaton egészségnevelési vetélkedő a védőnő szervezésében, alsó tagozaton interaktív foglalkozás a védőnő szervezésében.

 

A pályázatban szereplő önálló innovációként erdei iskolát tervezett be a nevelőtestület a pályázat induló évében. Az idén az erdei iskola programot összekapcsoljuk a környezetvédelmi vetélkedővel, így tanulóink Magyarország örökségeivel ismerkedhetnek meg projektmunka keretében.

 

 

Újfehértó, 2013. szeptember 02.

 

 

Váradi Sándorné

                                                                                      igazgató