Támop 3.1.4 – Témahét a Református Iskolában

 

A 2009-2010-es tanévben bevezetett és az 5 éves fenntarthatóság biztosításának harmadik évében az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda témahétnek a reformációt választotta.

A témát tanórai és tanórán kívüli tevékenység keretében valósítottuk meg. A 6. osztály hittan és a történelem óra keretében játékos formában dolgozta fel a reformáció témakörét.

Több plakátot is készítettek a gyerekek, amit az iskola aulájában helyeztünk el, hogy valamennyien megtekinthessék.

A tanórán kívüli tevékenység formájában néhány 8. osztályos előadást készített e témában, amit iskolarádión keresztül hallgathatták meg a tanulók.

A témahét fénypontja a reformáció napján, október 31-én megrendezésre került fogadalomtétel, ahol iskolánk tanulói és pedagógusai tették le fogadalmukat a református oktatás-nevelés értékei mellett.

 

 

Témahét a Református Iskolában képekben