Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 pályázathoz

 

A 2009/2010-es tanévben elkezdett pályázatnak öt éves fenntarthatósága van, ez már a harmadik év. Így az elkezdett kompetencia alapú oktatást tovább folytatjuk az idén is.

1. Szövegértés, szövegalkotás, kulcskompetencia terület

     1. osztály – Baracsiné Lakatos Margit

     2. osztály – Urbanek Ferencné

2. Matematika kulcskompetencia terület

     1. osztály – Takács Valéria

     6. osztály - Mester Ferencné

3. Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia terület

     4. osztály – Jakab Józsefné

     8. osztály – Szabó István

4. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása – művészetek (ének zene, rajz)

     5. a és 5. b osztály – Szabó István, Lénárt László

5. Három hetet meghaladó projekt: a tél

     1-4. osztály – Velkesziné Kézi Valéria

     Tanórán kívüli tevékenység formájában: Adventi gyertyagyújtás, Pintér Béla koncert a szeretet jegyében, karácsonyi képeslaptervező verseny, karácsonyi műsor az iskolában és a templomban a 2. osztályosok előadásában.

6. Témahét megszervezése: reformáció

         6. osztály – Mester Ferencné

         Tanórai tevékenység formájában: történelem óra, hittan óra

         Tanórán kívüli tevékenység formájában:

                  fogadalomtétel október 31-én

7. Moduláris oktatási program: Egészségnevelés

     8. osztály – Varga György Imréné

     Tanórai tevékenység formájában: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra, informatika óra.

     Tanórán kívüli tevékenység formájában: egészségnevelési vetélkedő a védőnő szervezésében.

 

A pályázatban szereplő önálló innovációként erdei iskolát tervezett be a nevelőtestület az előző tanévben. Az idén az erdei iskola programot összekapcsoljuk a környezetvédelmi vetélkedővel, így tanulóink a Körös-Maros Nemzeti Parkkal ismerkedhetnek meg projektmunka keretében.

 

Újfehértó, 2012. szeptember 03.

 

                  Váradi Sándorné

                      igazgató