Jegyzőkönyv

 

Helye: Újfehértói ÁMK Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény

Ideje: 2012. július 25.

Tárgya: A Mályváskerti Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány beszámolója

Résztvevők: a jelenléti ív alapján megjelentek

Jegyzőkönyv-vezető: Urbanek Ferencné

Jegyzőkönyv hitelesítők: Váradi Sándorné

                                      Ráczné Mester Melinda

Az 5 fő kuratóriumi tag jelen van. Jegyzőkönyv vezetőnek felkérik Urbanek Ferencnét, hitelesítőnek pedig Váradi Sándornét és Ráczné Mester Melindát.

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány működésének jelentése az új alapító okirat alapján

2. A 2011/2012-es tanév pénzügyi beszámolójának ismertetése

3. Az Alapítvány eddigi tevékenységének ismertetése

A napirendi pontokra tett javaslatot 5 igen szavazattal mindenki elfogadta.

1. A kuratóriumi tagok elfogadták, hogy az Alapítvány ezentúl a módosított alapító okirat alapján fog működni. Az indítványozást a tagok 5 igen szavazattal elfogadták.

2. A pénzügyi beszámoló alapján a következő összegek szerepelnek az Alapítvány számláján:

Az Apáczai Tankönyvkiadó hűségjutalma: 950.000 Ft

Az Alapítvány számláján összesen 1.578.414 Ft van.

Az Alapítvány kuratóriuma 2012. július 25-én a pénzügyi beszámolót 5 fő igen szavazattal elfogadta.

3. Az Alapítvány eddigi tevékenységének működése.

Alapítók:    Maczelka Ferenc

                   Mester György

Bevételi források:         

-         Báli rendezvények

-         Adók 1%-nak bevétele

-         Adakozás

Az Alapítvány eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját 5 igen szavazattal mindenki elfogadta.

k. m. f.

 

………………………………….                         ……………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

      ………………………………..

      jegyzőkönyv vezető