Tanévzáró 2013. június 15.

 

            Szombaton délután 15 órától került sor tanévzáró ünnepségünkre és a 8. osztályosok ballagására református templomunkban. Az ünnepség kezdetén református himnuszunk hangzott fel, majd istentisztelettel folytatódott, mely során Nagytiszteletű Baracsi István Márk evangéliumának 10. részéből a 13. verstől -16. versig magyarázta az Igét a jelenlévőknek. Az istentisztelet végén a Mi atyánk hangzott el.

A  7. osztályosok nevében Nagy Viktória búcsúzott el a 8-osoktól. Majd a 8. osztályosok nevében Farkas Fanni Zsófia búcsúzott a lelkészektől, tanáraiktól, diáktársaiktól. Kardos Andrea kötötte fel a 8-osok szalagját a nemzeti színű zászlóra, és imát mondott az osztály nevében a Példabeszédek könyvének 4. részéből a 23. verset hagyta örökül társainak.

A búcsúzást követően került sor a zászlók átadására. A 8-osoktól a 7. osztályosok vették át a nemzeti színű zászlót és iskolánk zászlaját, hogy a következő évben ők őrizzék és öregbítsék iskolánk hírnevét.

Váradi Sándorné, iskolánk igazgatónője mondott beszédet, elbúcsúzott a ballagó 8-ososktól Péter apostol szavaival (2.levél 1.rész 5-7 verse): „Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet , a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.”

 

A  8. osztályosok, akiktől búcsúztunk:

Aranyász Vivien

Balázs Arnold

Baraksó Bálint

Dankó Gergő

Dézsán Erika

Farkas Fanni Zsófia

Fehértói Nikolett

Ferenczi Éva

Kardos Andrea

Király Patrik

Komjáthy Szilvia

Kőmüves Mariann

Losonczi Szabina Katalin

Maczelka Roland

Molnár Zsuzsanna

Nyikita Martin

Papi Dávid

Papp Ákos Sándor

Pataki Fruzsina

Pataki Zoltán

Polányi Richárd

Repák Katalin

Sándor Máté

Simicsku László

Sónyák Renáta

Szücs Ádám György

Tóth Erika

Zoltai Alexandra

 

 

A tanév során végzett munkáról is beszámolt intézményvezetőnk, majd a jutalomkönyvek átadása következett. A 2012/2013-as tanév végén 45 tanulónk vihetett haza kitűnő, és 18 tanulónk jeles bizonyítványt.

1.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Csorvási Eszter                                                         -  Horváth Judit

-          Emődi Balázs                                                            -  Oláh Mariann

-          Györki Attila                                                             -  Ujteleki Máté András

-          Istenes Fanni

-          Karsai Janka

-          Király Sándor

-          Kukucska Marcell

-          Losonczi Fanni

-          Maros Adél Anita

-          Nyisztor Krisztián

-          Tóth Noémi

-          Vékony Krisztina

2.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Bulátkó Cintia                                                           -  Fehértói Ádám

-          Fehértói Dorina                                                        -  Taskó Noémi Dorina

-          Lakatos Fanni

-          Nyikita Nikolett

-          Szabó Ádám

-          Szemán László

-          Titkó Edina

3.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Bodnár Boglárka                                                       -  Szücs Mihály

-          Bodnár Szilvia

-          Kálmánchey Kitti

-          Károlyi Péter

-          Repák Máté

-          Sajti Tímea

-          Varga Grergő

4.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Kálmánchey Réka                                                     -  Erdei Vivien

-          Nyisztor Antal                                                         -  Petrus Zsanett

-          Patai Csaba                                                              -  Salánki Regina

-          Pintér Csaba                                                             -  Varga István

-          Rácz Petra

-          Szilágyi Tamás

-          Sztányi György

-          Urbanek Balázs

-          Verdes Virág

5.a    osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Farkas Dorina                                                            -  Szabó Zsolt

-          Ládi Beatrix

-          Pazonyi Panna

5.b  osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Bodnár Dorina                                                          -  Zoltai Diána

-          Pogácsás Petra

-          Zsíros Angéla

-          Zsíros Barbara

 

6.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Pataki Dóra                                                               _________     

-          Tóth Eszter

7.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

            ___________                                                                     -  Barna Krisztina

                                                                                  -  Petusák Alexandra

                                                                                  -  Fehértói Dávid

8.osztály:

kitűnők:                                                                    jelesek:

-          Kardos Andrea                                                -  Farkas Fanni Zsófia

-  Kőmüves Mariann

-  Pataki Fruzsina

közösségi munkáért kaptak könyvjutalmat:

5.      a osztály: - Farkas Dorina

         - Ládi Beatrix

          - Papp Diána

          - Pazonyi Panna

6.      osztály:     - Dankó Róbert

7.      osztály:     - Barna Krisztina

                      - Farkas Máté

                - Nagy Viktória

                      - Salánki Szabina

             8. osztály:       - Farkas Fanni Zsófia

                     - Fehértói Nikolett

                     - Kardos Andrea

                     - Kőmüves Mariann

                     - Losonczi Szabina

                     - Maczelka Roland

                     - Papi Dávid

                    - Papp Ákos Sándor

                    - Pataki Fruzsina

                    - Zoltai Alexandra

helyesírási versenyért:

alsó tagozaton évfolyamonként:

2. osztály: Nyikita Nikolett

3. osztály: Varga Gergő

4. osztály: Verdes Virág

felső tagozaton:    I. helyezett: Pazonyi Panna (5.a)

                            II. helyezett: Salánki Szabina (7.o)

                          III. helyezett: Kardos Andrea (8.o)

                                                    Ládi Beatrix  (5.a)

matematika versenyért alsó tagozaton:

1.      osztály: Karsai Janka

2.      osztály: Bulátkó Cintia

3.      osztály: Kálmánchey Kitti

4.      osztály: Salánki Regina

Az iskola futball csapatában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért:

-          Balázs Arnold

-          Baraksó Bálint

-          Dankó Gergő

-          Maczelka Roland

-          Papi Dávid

-          Pápp Ákos Sándor

-          Sándor Máté

A gyülekezeti életbe való aktív bekapcsolódásért könyvjutalomban részesültek:

-          Baracsi Áron  3.o   (56)

-          Baracsi István  3.o (56)

-          Pintér Csaba   4.o   (44)

-          Kovács Mihály  7.o  (35)

-          Urbanek Balázs 4.o  (34)

-          Jánosi Katalin  4. o  (33)

-          Balogh Mercédesz 3.o  (32)

-          Petrus Zsanett   4.o   (32)

-          Karsai Janka   1.o    (30)

-          Szücs Ildikó   6. o   (30)

-          Istenes Boglárka  (Szivárvány csoport)

-          Kukucska Levente (Szivárvány csoport)

-          Papp Regina (Szivárvány csoport)

-          Vékony Zsolt (Szivárvány csoport)

-          Mikle Vivien (Bárányka csoport)

-          Sajti Gréta (Bárányka csoport)

-          Simon Adrienn Evelin (Bárányka csoport)

-          Törő Sándor (Bárányka csoport)

-          Rácz István (Halacska csoport)

-          Simon Szabolcs Botond (Halacska csoport)

-          Törő Noémi (Halacska csoport)

A jutalomkönyvek kiosztását követően Udud István: Tanév végén c. versével Kálmánchey Réka és Salánki Regina 4. osztályos tanulók búcsúztatták a tanévet.

 

Iskolánk 10 tanulója példamutató magatartásáért, szorgalmáért, szép tanulmányi eredményéért a nyár folyamán egy hetet tölthet a Vésztői Népművészeti táborban, ahol különböző foglalkozásokon vehetnek részt: néptánc, népdaléneklés, kosárfonás, hangszerkészítés, kalácssütés. Jutalmazott gyerekek:

5.a osztályból:            Farkas Dorina, Ládi Beatrix

5. b osztályból:           Pogácsás Petra, Zoltai Diána

6. osztályból:              Pataki Dóra, Tóth Eszter

7. osztályból:              Barna Krisztina, Petusák Alexandra

8. osztályból:              Farkas Fanni Zsófia, Kardos Andrea

Ebben a táborban a 10 tanuló a Nyírségi Református Egyházközség anyagi támogatásával jut el.

A tanévzáró végén Nagytiszteletű Baracsi István és Bakó László tiszteletes úr mondott áldást, majd felhangzott nemzeti imádságunk, a Himnusz. A záró ének alatt vonultak ki a templomból a tiszteletesek, a zászlók, nyomukban a ballagó 8. osztályosok.