Március 15. a Református Iskolában

 

 

Március 15-e egyik kiemelkedő nemzeti ünnepünk. Jelentőségét diákjaink is érezték, hiszen a már a műsor megkezdése előtt 5 perccel csend uralkodott a tornateremben 2013. március 14-én.

A nap kezdeteként Nagytiszteletű Baracsi István Lelkész Úrral közösen elmondtuk a napi kezdő imát, majd figyelmesen meghallgattuk a reggeli áhítatot.

Ezt követően tekinthettük meg a 6. osztályosok emlékműsorát, melyben a gyerekek felelevenítették a 165 évvel ezelőtti napok eseményeit. A műsor végén Fehér Anett 4. osztályos tanuló szavalata tette még meghittebbé az emlékezést.

A műsort összeállította és betanította: Szabó István. Segítségére volt: Varga György Imréné, Jakab Józsefné, Máténé Major Erzsébet és File Lajos.

Zárásként Váradi Sándorné igazgató osztotta meg gondolatait az ünneplő közösséggel és olvasta fel Schrenk Éva „Nem akarok elmenni innen” című versének egy részletét.

                                                  Itt születtem ezen a vidéken,
                                                  itt töltöttem összes gyermekévem,
                                                  ezekhez az ízekhez szokott az ínyem,
                                                  itt lelt reám egy templomban az Isten.

 

A megemlékezés képei