Egészségnevelés a Református óvodában

 

Az egészségnevelés, az egészségmegőrzés szinonim kifejezések, valamire felkészítő - megelőző prevenciós eljárást jelentenek.

Az egészségmegőrzés a meglévő egészség fenntartását, azaz a betegség megelőzését célozza.

A megelőzés a primer prevenciót tekinti elsődleges feladatának; gyakran még az egészségre való törekvés sem fogalmazódik meg, csupán kedvtelésből, időtöltésből, szórakozásból tesznek valamint az egészségért. A legtipikusabb primer prevenció a gyermekek játékában mutatkozik meg, a futkározásban, a versengésben, otthon a lakás szépítésében, a baráti találkozásokban, a gyermekek esti meséjében. Mindezt nem az egészség védelmében teszik, mégis az egészség örömteli átélése érhető bennük tetten.

Az egészségnevelésben elsődleges a szomatikus nevelés; a testi szükségletek kielégítése, a testápolás, a testedzés, a fertőzések-balesetek megelőzése. A higiénés nevelés az egészséget védő jó szokások alakítását, a fizikai aktivitásra serkentő aktív mozgásos életmódot, a helyes táplálkozásra nevelést, az egészséges öltözködést szorgalmazza.

Az egészségnevelés másik területe a pszichohigiénés nevelés, az önismeret, az önfejlesztés, az öntevékenység segítségével az emberi kapcsolatok harmóniájának megteremtését kívánja segíteni.

A harmadik terület a szociohigiéniés nevelés, a társas kapcsolatokat, a társadalmi beilleszkedést, a helyes szülő-gyermek kapcsolatot, a kedvező társas miliőt (család-baráti közösség), a szexuális magatartás alakítását célozza meg. A három terület (szomatikus nevelés, pszichohigiéné és szocihigiéné) egymással kapcsolatban vannak, egymást kölcsönösen áthatják.

A betegségek kialakulásában nem mindig csupán organikus okot kell keresni. Az ember (gyermek) életében a legtöbb feszültséget az emberi kapcsolatok rendezetlensége, egymást meg nem értése, az intolerancia okozza.

A novemberben szervezett egészségnevelő programjainkban a szomatikus nevelésre helyeztük a hangsúlyt, hiszen az óvónőknek különös felelősségük van a gyermekek egészségével, testi épségének védelmével kapcsolatban. A mindennapos nevelőmunka szerves része az életbiztonság, az egészség megvédésének követelménye, személyi- környezeti higiénére nevelés, baleset megelőzésre nevelés.

Saját lehetőségeinken túl szakemberek segítségét kérve kívántuk a gyermekeket, szülőket, nevelőket-külső érdeklődőket –olyan ismeretekhez juttatni; az egészséges táplálkozás, a baleset megelőzést érintve, a szájhigiéniai ismereteken át, a bűnmegelőzési tudnivalókig, amelyek a testi-lelki egészségük megőrzésében most vagy a későbbiekben szerepet játszhatnak.

Sikeres programsorozatot zárva hónap végén nevelési értekezlet keretében a test és lélek kölcsönhatásáról a lelki gyógyulásról halhattak előadást a nevelők, mely lelkiekben gazdagította őket.

 

Újfehértó, 2012. november 30.

Pappné Tóth Ilona 

óvodavezető

 

Egészségnevelés a Református óvodában képekben