Beiratkozás

az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájába

 

Óvodások beíratása a 2015/2016-os nevelési évre

 

2015. április 20. (hétfő) 8 órától-16 óráig

2015. április 21. (kedd) 8 órától-16 óráig

2015. április 22. (szerda) 8 órától-16 óráig

 

Helyszín: Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda

Újfehértó, Debreceni út 206. (óvoda épülete)

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy beiratkozáshoz a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • szülő személyi igazolványa
 • a gyermek TAJ kártyája
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek és szülő)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, igazolást családi vagy emelt családi pótlékról, tartós betegségről szóló igazolást
 • a gyermekkel kapcsolatos bármilyen szakvélemény

 

A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

A BEÍRATKOZÁSKOR KÉRJÜK, HOZZA MAGÁVAL GYERMEKÉT!

 

Beiratkozás

az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda

1. osztályába

 

 1. osztályosok beíratása a 2015/2016-os tanévre

 

2015. április 16. (csütörtök) 8 órától-19 óráig

2015. április 17. (péntek) 8 órától-18 óráig

 

Helyszín: Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda titkársága

Újfehértó, Debreceni út 204.

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy beiratkozáshoz a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • szülő személyi igazolványa
 • a gyermek TAJ kártyája
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás /óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény/
 • a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek és szülő)
 • diákigazolványhoz: 1.400 Ft és az Okmányirodában kiadott fényképes adatlap
 • étkezés támogatásához: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat, igazolást családi vagy emelt családi pótlékról, tartós betegségről szóló igazolást
 • halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
 • a gyermekkel kapcsolatos bármilyen szakvélemény

 

Tanköteles – 2009. augusztus 31-ig született – gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Váradi Sándorné

                        intézményvezető