Olvassunk együtt - A két Lotti

Versenyekhez, élményekhez szokott tanulóink az elmúlt időszakban kénytelenek voltak nélkülözni ezeket.

A városi és megyei versenyekre való felkészülés, az azokon való részvétel mindig lelkesítő, örömteli volt számukra.

A biztonsági előírások betartásával igyekeztünk iskolánkban a lehetőségekhez mérten pótolni számukra ezeket az élményeket.

Idén is megtartottuk iskolai szavalóversenyünket, ahol annak ellenére, hogy nem volt népes közönség, felkészülten, lelkesen szerepeltek tanulóink.

A városi versenyt megelőzően minden évben megrendezzük iskolai szinten is az "Olvassunk együtt" vetélkedőt.

Fő cél, hogy minél több gyerekkel megszerettessük az olvasást, sikerélményhez juttassuk őket, miközben szókincsük, képzelőerejük fejlődik.

Idén is nagy szorgalommal készültek hónapokon át iskolánk negyedikesei, annak ellenére, hogy szinte biztos volt, hogy nem lesz folytatás, a járvány miatt elmarad a városi verseny.

Erich Kästner: A két Lotti című könyvét dolgozta fel a hat csapat.

Hogy a karantén meg ne hiúsítsa, a tervezettnél hamarabb rendeztük meg a vetélkedőt.

A kérdéssor az érdeklődésüket felkeltő, a könyv minden részletére kiterjedő, változatos feladatokból állt.

A könyv eseményeinek teljes ismeretére szükségük volt.

Emellett kreativitás, képzelőerő, vállalkozó szellem, bátor döntéshozatal, megfontoltság, együttműködés is kellett a sikeres munkához.

A csapatok bemutatkozása, csatakiáltása után kezdődött a verseny.

Jó volt látni a csapattagok egymást segítő, izgatott munkálkodását, ahogyan együttműködtek.

Hogy mennyire felkészültek voltak valamennyien, azt az is bizonyítja, hogy a csapatok megszerzett pontjai között elenyésző különbség volt.

Helyezéstől függetlenül minden csapat szép élményekkel gazdagodott. Valamennyien könyvjutalommal térhettek haza.

Bízunk benne, hogy ez az élmény is közelebb vitte őket a könyvek, az olvasás iránti szeretethez.