Advent

 Advent

 

Advent a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak, Krisztus eljövetelének várása.

Intézményünkben már hagyomány, hogy iskolánk alsós osztályai minden pénteken meggyújtanak az adventi koszorún egy újabb gyertyát, amelyre a gyerekek nagy örömmel és Isten iránti gyermeki szeretetükkel készülnek. A tanulók versekkel és énekekkel szolgálnak, melyek lelkileg segítenek mindenkinek ráhangolódni a karácsony valódi lényegére, Jézus Krisztusra.

Bízunk benne, hogy a kis szívek és lelkek ezáltal felkészülnek a Krisztussal és a róla szóló örömhírrel való találkozásra.

 

Ady Endre:

Karácsony – Harang csendül...


I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.