Karácsonyi műsor

 

Már csak néhány nap és megérkezünk Karácsony ünnepéhez. Ha kellőképpen odafigyeltünk és teret engedtünk a hitünknek, a mögöttünk lévő 4 hét, az Adventi időszak a csodával teli várakozással telhetett. De mire is vártunk vagy várunk?

Várunk a mézeskalács és fenyőfa illatú nappalira, ahol a szépen feldíszített karácsonyfa áll? Várunk az ajándékra, a közös ünnepi ebédre, ahol talán az egész család találkozik? Hiszen a mai rohanó világunkban sokszor már az is ritkaságszámba megy, hogy együtt legyen a család.

A karácsonyfa, az ünnepi ebéd, az ajándékozás is része a karácsonyi ünnepnek, de ezek csak külsőségek.

            A keresztyén hitét megélő ember a 2. Adventi időszakban Jézus Krisztus eljövetelére várakozik. Az Úr eljövetelére készülődünk testileg és lelkileg is imával, befelé fordulással, elcsendesedéssel.

Vajon mi hogyan érkezünk meg karácsonyhoz, Jézus Krisztus születéséhez?

Kimerülten a sok házi munkától, vagy úgy, hogy elő sem vettük a Bibliánkat, nem imádkoztunk, nem csendesedtünk el, nem készültünk fel az érkezésre, csak éltük a feszes tempójú mindennapjainkat?

            Pedig már Ézsaiás próféta is megírta több ezer évvel ezelőtt: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme!” (Ézsaiás 9:5)

Az összes előkészület, az ajándékok tömege, a gondosan előkészített ünnepi vacsora sem pótolhatja azt, amit a Jézus Krisztus szívünkbe fogadása adhat számunkra.

Nézzünk hát szét először a szívünkben. Lakozik-e benne igazi béke, hit, szeretet és remény?

S ami a legfontosabb vizsgáljuk meg magunkat a tekintetben is, hogy lakozik-e szívünkben az Isten iránti szeretet?

Ha túl vagyunk a lelki nagytakarításon elindulhatunk együtt a betlehemi jászolhoz vezető úton, s akárcsak a Lukács Evangéliumában említett pásztorok, találjuk meg a kisdedet és boruljunk le imádattal a világot megváltó Jézus Krisztus előtt.

De lássunk túl a kisdeden, és Jézus Krisztust követve találjuk meg a keskeny utat, hogy az örök életre jussunk.

Imádkozzunk azért, hogy gyúljon meg lelkünkben a felebarátaink és az Isten iránti szeretet lángja és azt el tudjuk helyezni családunk karácsonyfája alatt.

S hogy milyen is az igazi szeretet? Pál apostol a Korintusiakhoz írt 1. levelének 13. rész 4-7. verseiben így ír róla:

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”

A szeretetet sugározták felénk iskolánk 3. 7. és 6. osztályos tanulói karácsonyi műsorukban, amire már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni. Köszönjük nekik, hogy színvonalas műsorukban emlékeztettek minket arra, hogy a karácsonynak mi az igazi lényege. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak Horváthné Tóth Éva, Jakab Józsefné és Varga Györgyné nevelőknek a munkáját, akik összeállították és betanították a műsort, valamint gondjuk volt a legapróbb részletekre is. Köszönjük Baracsiné Lakatos Gitta tanár néninek az énekkari szolgálat vezetését, az énekek betanítását.

Köszönjük a 3.a és a 7. osztályosok munkáját, valamint a 6. osztályos tanulóknak az éneklésben nyújtott szolgálatát.

            Ebben az évben is két fenyőfát sorsoltunk ki az iskola felajánlásaként, egyet az alsósok és egyet a felsősök között.

            Az alsó tagozat nyertese: Tóth Levente 2. osztályos tanuló

            A felső tagozat nyertese: Bakró Kálmás 5. osztályos tanuló.

            Az idén is meghirdettük a karácsonyi képeslaptervező versenyt. Az alsó és felső tagozatos 1. helyezetteket az a megtiszteltetés érte, hogy az ő rajzaikból igazi képeslap készült, és ezeket a képeslapokat küldte el az intézmény karácsonyi üdvözlőlapként a város iskoláinak, óvodáinak, önkormányzatának a környező református iskoláknak, Esperes Úrnak, sőt még Püspök Úrnak is.

Képeslaptervező verseny eredménye:

            alsó tagozat:

  1. helyezett: Derzsi Vilmos 4. osztály
  2. helyezett: Kukucska István 2. osztály
  3. helyezett: Gulyás Mária 3. b osztály

III.       helyezett: Karikó Tamás 3.b osztály

            Felső tagozat:

  1. helyezett: Karikó Lili 6. osztály
  2. helyezett: Tóth Melinda 7. osztály
  3. helyezett: Mocsár Olivér 7. osztály

           

Két adományozási lehetőséget is meghirdettünk a gyerekek között. Az egyik a tartós élelmiszer gyűjtése volt, aminek eredményeképpen az óvoda és az iskola 14 db szeretetdobozt töltött meg, amit már el is szállított a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek, hogy adományukkal igyekeztek szebbé varázsolni a rászoruló családok karácsonyát. Mert tudnunk kell, hogy vannak olyan családok, ahol nemhogy ajándék, de még élelmiszer sem jut karácsonyra. Legyen szemünk előtt mindig a Zsidókhoz írt levél részlete:

 

A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten (Zsid 13,16)

 

            A Református Oktatási Alapba is gyűjtöttek tanulóink pénzt, ennek az összegét még nem összesítettük, majd januárban tájékoztatjuk a szülőket honlapon keresztül. Köszönjük minden adakozónak a felajánlott összeget, amelyet az intézmény kiegészít és eljuttat a Magyarországi Református Egyház számlájára.

            A karácsonyi műsor végén átadtuk vendégeinknek az ajándékot, ami Szabóné Zombori Adél kolléganőm keze munkáját dicsérte.

Zárásként pedig elénekeltük az év énekét, a 395. dicséretet, ami így kezdődik: „Isten szívén megpihenve …”

Az intézmény dolgozói azt kívánják, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánjuk, hogy az ünnepi idő segítsen mindannyiunkat igazi testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Mészáros Sándor Kicsi jászol című versével kívánunk mindenkinek Istentől megáldott karácsonyt és kegyelemben gazdag, boldog új évet.

 

Mészáros Sándor: Kicsi Jászol

 

Úgy szeretném, hogyha szívem
Kicsi jászol lenne,
Karácsonykor az Úr Jézus
Megszületne benne.

Befogadnám, betakarnám,
Illattal beszórnám,
Hideg széltõl, deres csóktól
Szeretettel óvnám...

Elringatnám: szent álmait
rózsákkal behinteném,
S ránk borulna csillagostul
Csöndes, égi szent éj...

Jer, Uram, hát, várlak, jövel!
Szívemet kitárom...
Születésed áldott percét
Örömtelten várom...

 

Karácsonyi műsor képekben