Tanévnyitó ünnepély a református iskolában

Immáron hatodik tanévét kezdte meg a református iskola 2017. szeptember 1-én. Az ünnepélyes tanévnyitót a református templomban tartottuk, ahol igét hirdetett Baracsi István Nagytiszteletű Úr. Az alapige a Lukács evangélium 9. rész 46-48 verse alapján szólt.

 

„Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; majd ezt mondta nekik: Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy”.

 

Az Istentisztelet után az intézményvezető köszöntötte a gyülekezetet, azon belül is az első osztályosokat és az új dolgozókat. Az intézményvezetői beszéd után az elsősök műsora következett, aminek keretében ajándékot is kaptak az iskola legkisebbjei.

Az áldás, a Himnusz és a záróének után a lelkészek és a zászlók kivonulásával véget ért a tanévnyitó.

 

„„Az ifjakat ugyanígy intsd, …; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges…”

Titusz 2:6-8

 

Tanévnyitó ünnepély a református iskolában képekben