Kárpát-medencei Református Tanévnyitó ünnepély

 

A Kárpát-medencében működő református intézmények országos tanévnyitójára 2017. szeptember 2-án, Miskolcon a református templomban került sor. Intézményünket a fenntartó képviseletében Nagytiszteletű Baracsi István református lelkipásztor és Váradi László gondnok, az intézmény vezetése és két tanulója képviselte, akik iskolánk zászlajával vonultak be az ünnepélyes tanévnyitó kezdetén.

Az ünnepélyes tanévnyitó a zászlóvivő tanulók, az egyházi vezetők és a protokollvendégek templomi bevonulásával kezdődött, majd a Himnuszt énekeltük el.

Az ünnepi Istentiszteleten Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel a Hóseás könyve 10. részének 12. verse alapján.

 

„Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arattok! Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.”

 

A vendégeket Ábrám Tibor főgondnok köszöntötte tanévnyitó ünnepi beszédében.

De köszöntések hangzottak el Dr. Horváth Zita helyettes államtitkártól, Csöbör Katalin országgyűlési képviselőtől, Dr. Torma Andrástól, a Miskolci Egyetem rektorától. A Generális Konvent köszöntését Bara Lajos mondta el.

Majd a Makkai Sándor díj átadására került sor, amit minden évben három pedagógus kap meg, akik a református - nevelésben kimagasló munkát végeztek.

Az ünnepség végén átadták a református tehetségközpont megbízóleveleit, majd a Szózat következett.

A tanévzáró a zászlók kivonulásával ért véget. Felemelő érzés volt részt venni a református tanévnyitón.