Reformáció napi Istentisztelet

2017. október 31.

Az idei Reformáció napi Istentisztelet egészen más volt, mint amit évek óta megszoktunk. A mi generációnknak megadatott, hogy a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából együtt ünnepelhettünk, és emlékezhettünk azokra, akik a Biblia alapigazságához való visszatérést hirdették.

A reformáció napi Istentisztelet a templom udvarán kezdődött kettős kopjafa avatásával, majd a teljesen megtelt templomban folytatódott Nagytiszteletű Végh Tamás nyugalmazott református lelkipásztor igehirdetésével.

Nagytiszteletű Úr Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levelének 2. része 8-9. verse alapján hirdette az igét.

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

Az igehirdetés után az első osztályosok és az újonnan iskolánkba érkező gyerekek, majd intézményünk új dolgozói tettek fogadalmat a református keresztyén értékrend mellett.

A templomi alkalom után az „Újfehértói Református Eklézsia történte és a Reformáció 500 éve” című kiállításon vettünk részt a Nonprofit Közösségi Szolgáltató Házban, ahol az Újfehértói Református Eklézsia történetéhez kapcsolódó tárgyakat tekinthettük meg. A kifüggesztett molinón megismerkedhettünk az egyházközség történetével is.

SOLI DEO GLÓRIA

Reformáció napi Istentisztelet képekben