Karácsony

 

Bizonyára sok család összeállította már Karácsony előtt a listát, hogy mit is kell előkészítenie az ünnepre. Meg kell vásárolni a karácsonyfát, a szaloncukrot, a díszeket, az ünnepi vacsora kellékeit és az ajándékokat, amit szépen be is kell csomagolni.

A kérdés csak az, ha mindennek a végére értünk, valóban megfelelő volt-e a karácsonyi készülődésünk? Valóban ez a karácsony? Az evés, ivás, vendégeskedés, ajándékozás? Gondoltunk-e arra, hogy mit is jelent a több héten át tartó Adventi készülődés, a várakozás, az eljövetel időszaka?

A megoldás nagyon egyszerű, csak egy Biblia kell hozzá, és az akarat, hogy belelapozzunk és olvassunk a Messiás, a világot megváltó Jézus eljöveteléről.

            Hiszen már Ézsaiás próféta is megírta: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme!” (Ézsaiás 9:5)

Az összes előkészület, az ajándékok tömege, a gondosan előkészített ünnepi vacsora sem pótolhatja azt, amit Jézus Krisztus szívünkbe fogadása adhat számunkra.

Nézzünk hát szét először a lelkünkben. Lakozik-e bennünk igazi béke, szeretet? Az ünnep előtti sürgés-forgásban jutott-e kellő idő szeretteinkre, közelebbi és távolabbi hozzátartozóinkra, vagy mulasztásainkat csábító ajándékokkal akarjuk jóvátenni.

Észrevesszük-e azokat, akik nálunk jóval nagyobb, számukra talán megoldhatatlan problémákkal küszködnek és megpróbálunk-e segíteni rajtuk? A környezetünkben élő magányos, elesett emberekre figyelünk-e?

S ami a legfontosabb vizsgáljuk meg magunkat a tekintetben is, hogy lakozik-e szívünkben az Isten iránti szeretet?

Ha túl vagyunk a lelki nagytakarításon elindulhatunk együtt a betlehemi jászolhoz vezető úton, s akárcsak a pásztorok, találjuk meg a kisdedet és boruljunk le imádattal a világot megváltó Jézus előtt.

De lássunk túl a kisdeden, és Jézus Krisztust követve találjuk meg a keskeny utat, hogy az örök életre jussunk.

Imádkozzunk azért, hogy gyúljon meg lelkünkben a felebarátaink és az Isten iránti szeretet lángja és azt el tudjuk helyezni családunk karácsonyfája alatt.

S hogy milyen is az igazi szeretet? Pál apostol a Korintusiakhoz írt 1. levelének 13. rész 4-7 verseiben így ír róla:

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”

A szeretetet sugározták felénk iskolánk 2. osztályos tanulói karácsonyi műsorukban, amire már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni. Köszönjük nekik, hogy színvonalas műsorukban emlékeztettek minket arra, hogy a karácsonynak mi az igazi lényege. Köszönöm a két felkészítő tanítónak Baracsiné Lakatos Margit és Takács Valéria tanító néniknek a munkáját, akik összeállították és betanították a műsort.

Köszönöm a 2. osztályosok munkáját, valamint az 5. és 6. osztályos tanulóknak az éneklésben nyújtott szolgálatukat.

            Mint minden iskolai rendezvényünkön, most is nagy részt vállaltak a szülők az előkészítő munkákban. Köszönjük nekik segítségüket.

            Ebben az évben is két fenyőfát sorsoltunk ki, egyet az alsósok és egyet a felsősök között. Ezt a két fenyőfát iskolánk felajánlásaként nyerte Kálmánczhey Csenge és Kovács Regina.

            Az idén is meghirdettük a karácsonyi képeslaptervező versenyt. Az alsó és felső tagozatos 1. helyezetteket az a megtiszteltetés érte, hogy az ő rajzaikból Seres László kollégám igazi képeslapot készített, és ezeket a képeslapokat küldte el az intézmény karácsonyi üdvözlőlapként a város iskoláinak, óvodáinak, önkormányzatának a környező református iskoláknak, Esperes Úrnak, Püspök Úrnak. A két nyertes Szabó Bence és Mocsár Olivér.

A képeslaptervező verseny eredménye:

            Alsó tagozat:

  1. évfolyam: Incze Sándor
  2. évfolyam: Derzsi Vilmos
  3. évfolyam: Szabó Bence
  4. évfolyam: Karikó Lili

 

Felső tagozat:

  1. helyezett: Mocsár Olivér 5. osztály
  2. helyezett: Tilk Alexandra 8. osztály
  3. helyezett: Ujteleki Máté 6. osztály

Különdíj: Maros Adél 6. osztály

 

Mint minden évben az idén is ajándékkal kedveskedtünk a meghívott vendégeinknek. Egy, a másodikosok által írt mesekönyvet kaptak ajándékba, amit a 2. osztályos tanítók szerkesztettek.

A gyerekeket és a felnőtteket szaloncukorral kínáltuk meg.

            Karácsonyhoz közeledve meghirdettük a tartós élelmiszergyűjtést, aminek eredményeképpen az óvoda és az iskola 15 db szeretetdobozt töltött meg, amit már el is szállított a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszönöm a szülőknek és a gyerekeknek, hogy adományukkal igyekeztek szebbé varázsolni a rászoruló családok karácsonyát. Mert tudnunk kell, hogy vannak olyan családok, ahol nemhogy ajándék, de még élelmiszer sem jut karácsonyra. Legyen szemünk előtt mindig a Zsidókhoz írt levél részlete:

 

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten” (Zsid 13,16)

 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idő segítsen mindannyiunkat igazi testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

 

 

Váradi Sándorné

intézményvezető