Csendes nap

2017.09.01.

 

Iskolánkban második alkalommal szerveztünk „Csendes napot”, ami egyáltalán nem mutatkozott csendesnek.

Alsó és felső tagozaton egyaránt a Sola mondások mentén ismertettük meg a gyerekeket Bibliai történetekkel. Mindegyik történethez tartozott egy aranymondás is, amit a gyerekek a nap végére meg is tanultak.

Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás

Solus Christus – Egyedül Krisztus

Sola Fide – Egyedül hit által

Sola Gratia – Egyedül kegyelemből

Soli deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsőség!

 

A felső tagozaton négy helyszínen, az alsó tagozaton három helyszínen, forgószínpad szerűen végezték a gyerekek a Bibliai történethez kapcsolódó feladatokat.

Felső tagozat:

1. helyszín: Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás

    Bibliai magyarázat: Az etióp kincstárnok (Ap. csel. 8:26-40)

    Aranymondás: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” II.         Timótheus 3: 16-17.

    Feladat: puzzle kirakó, verseny, táblánál párosítani a latin és magyar Solákat.

2. helyszín:    Solus Christus – Egyedül Krisztus

                Sola Fide – Egyedül hit által

    Bibliai magyarázat: Jézus megdicsőülése (Máté 17:1-13)

A kapernaumi százados (Lukács 7:1-10)

    Aranymondás: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” János 14:6

    „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” Zsidók 11:6

    Feladat: énektanulás

        Solus Christus, Főember az úton, Ott a messze földön, Hinni taníts

3. helyszín:     Sola Gratia – Egyedül kegyelemből

    Bibliai magyarázat: A tékozló fiú (Lukács 11:32)

    Aranymondás: „Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se                 dicsekedjék.” Efézeus 2:8-9

    Feladat: játéktanulás:

        Nehezített lépések:

        Kérdés: Mi akadályoz bennünket a követésben?

        Kellékek: teniszlabdák

    Személykitaláló

    A király mondja…

        Kapcsolódás: Jézus Isten fia, a királyok királya, ezért hallgassunk rá.

    Asztalterítés

    Három lábon futás

4. helyszín:     Soli deo Gloria! – Egyedül Istené dicsőség!

    Bibliai magyarázat: Pál Lisztrában (Ap. csel. 14: 8-21)

    Aranymondás: Övé a dicsőség mindörökké!

    Feladat: filmvetítés: Az irgalmas Samaritánus (24 perc)

Alsó tagozat:

1. helyszín:     Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás

    Bibliai magyarázat: Az etióp kincstárnok (Ap. csel. 8:26-40)

    Aranymondás: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” II.         Timótheus 3: 16-17.

    Feladat: barkácsolás, énektanulás

2. helyszín:    Solus Christus – Egyedül Krisztus

        Sola Fide – Egyedül hit által

    Bibliai magyarázat: A kapernaumi százados (Lukács 7:1-10)

    Aranymondás: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” János 14:6

        „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” Zsidók 11:6

    Feladat: játéktanulás:

        Nehezített lépések:

        Kérdés: Mi akadályoz bennünket a követésben?

        Kellékek: teniszlabdák

        Személykitaláló

        A király mondja…

            Kapcsolódás: Jézus Isten fia, a királyok királya, ezért hallgassunk rá.

        Asztalterítés

        Három lábon futás

3. helyszín:     Sola Gratia – Egyedül kegyelemből

    Bibliai magyarázat: A tékozló fiú (Lukács 11:32)

    Aranymondás: „Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van; Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se                 dicsekedjék.” Efézus 2: 8-9

    Feladat: filmvetítés: A tékozló fiú

 

Bízunk benne, hogy a kezdő csendes napi alkalom hozzájárult tanulóink keresztyén hitmélyítéséhez.

 

Csendes nap képekben