Tanévzáró

A református iskolában is lezárult a 2016/2017-es tanév. Ünnepélyes keretek között búcsúztunk el nyolcadikosainktól és értékeltük röviden a tanévet.

Tanévzárónk és ballagási ünnepségünk Istentisztelettel kezdődött, ahol Nagytiszteletű Baracsi István lelkipásztor szolgált igehirdetéssel Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levél 5, részének válogatott versei alapján.

 

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”

 

A ballagók a Zsoltárok könyvének igeverseit hagyták örökül az itt maradó tanulóknak:

 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”

 

Itt mondtunk köszönetet a nyolcadikosok nevében a szülőknek és tanároknak azért a munkáért, amit a gyerekek neveléséért, oktatásáért végeztek. Különösképpen osztályfőnökeiknek Jakab Józsefné, Kukucskáné Polgári Anita és Varga György Imréné nevelőknek, akik nagy szerepet játszottak abban, hogy az osztályt közösséggé formálták.

 

Iskolánkkal 185 tanuló volt tanulói jogviszonyban a 2016/2017-es tanévben. Közülük 31 tanulónak lett kitűnő a bizonyítványa és 17 tanulónak jeles.

Köszönetet mondok minden kollégámnak a tanév során végzett lelkiismeretes munkáért. Megköszönöm Nagytiszteletű Baracsi István Lelkész Úrnak az iskola támogatását, a fenntartói feladatok ellátását.

 

Tanévzáró képekben