Bibliaolvasó nap a református iskolában

2017. január 31.

 

A „Bibliaolvasó Nap” megtartására 2017. január 31-én került sor, a reformáció 500. évfordulója református nyitó rendezvényének keretében. A felolvasást a kezdeményező, több mint 475 éve működő, nagy múltú Debreceni Református Kollégium intézményei kezdték meg 8 órakor a Nagytemplomban, s ugyanitt fejezték be a 14 órakor kezdődő ünnepi Istentiszteleten.

A Bibliaolvasó napi felhívásra már tavaly áprilisban jelentkezett iskolánk. A Debreceni Református Kollégium ezzel a kezdeményezéssel tervbe vette, hogy a Bibliaolvasó napra jelentkező iskolák a Biblia történeteit felosztva egy nap alatt elolvassák a Szentírást.

A mi iskolánk is megkapta a maga fejezeteit, amit már 1. és 2. órában is olvastunk. Így elolvastuk a Mózes 1. könyvének 12. részétől a 19. részéig terjedő igeszakaszokat, az alsó tagozatosok elolvasták a Krónikák 2. könyvének 23. részét, a felső tagozatosok pedig Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelét.

Tíz órától egy közös Bibliaolvasáson vett részt iskolánk valamennyi tanulója. A 85. zsoltárt kivetítés segítségével olvasták fel tanulóink és tanáraink, majd Csonka József Tiszteletes Úr a 84. zsoltár alapján hirdette az igét.

Az iskolai énekkar szolgálata után rendeztük meg a Bibliaolvasó nappal kapcsolatos rajzversenyünk eredményhirdetését.

Az alsó tagozatosok Ábrahám és Lót elválásának történetét rajzolhatták le, a felső tagozatosok pedig Ábrahám találkozását a három angyallal.

A rajzversenyen a következő eredmények születtek:

 1. évfolyam
 1. helyezett: Incze Eszter
 1. évfolyam
 1. helyezett: Papp Bence
 1. évfolyam
 1. helyezett: Brutóczki István
 2. helyezett: Tilk Dávid
 3. helyezett: Kukucska Levente

Különdíj: Karikó Lili

 1. évfolyam:
 1. helyezett: Szilágyi Amanda
 2. helyezett: Mocsár Olivér

 

Felső tagozat

 1. helyezett: Karikó István 6. osztály
 2. helyezett: Törő Rita 5. osztály
 3. helyezett: Karsai Janka 5. osztály

 

Zárásként Tiszteletes Úr beszélt a mindennapi Bibliaolvasás fontosságáról, hiszen a Biblia a keresztyén ember életének zsinórmértéke. Isten igéje utat mutat nekünk a nehéz napokon, megmutatja életünk helyes útját, és vezet bennünket úgy, ahogy a 84. Zsoltárból olvassuk: „Nap és pajzs az Úr.” Az Isten fényével vezet bennünket.

Bibliaolvasó nap a református iskolában képekben