Bízd Újra Életed Krisztusra!

 

Tanévnyitó a Református Általános Iskolában

 

Az Újfehértói Református Általános Iskolában a 2015/ 2016-os tanévet a Református Templomban augusztus 30-án nyitottuk meg 9 osztályban 208 tanulóval és 18 pedagógussal. A lelkészek után a nemzeti színű és a református zászlók bevonulása következett, majd az első osztályosokat a nyolcadikosok kísérték be kézen fogva.

Az igét Nagytiszteletű Baracsi István szolgálta az Efézusiakhoz írt levél 6. rész 1-9 versei alapján.

 

Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól akár szolga, akár szabad. Ti pedig Urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató.”

 

Az igehirdetés és a tanévnyitó beszéd után az első osztályosok műsora következett, amit a nyári szünetben tanultak be Banduláné Moni Enikő és Urbanek Ferencné tanítónők vezetésével. A kicsinyek műsora mosolyt csalt a gyülekezeti tagok arcára. Az első osztályosok bibliai idézetes ceruzát és könyvjelzőt kaptak ajándékba.

Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklését követően áldást mondott Baracsi István és Bakó László lelkész. A záró ének után a tanévnyitó a lelkészek és a zászlók kivonulásával zárult.

A Példabeszédek könyvének részletével kívánunk minden tanulónak és dolgozónak sikeres nevelési és tanévet, szép eredményeket, lelki épülést.

 

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet."

Péld. 3, 5-6

 

Tanévnyitó a Református Általános Iskolában képekben