Országos Református Tanévnyitó

 

Sárospatakon tartották az Országos Református Tanévnyitót augusztus 29-én délelőtt. Ezen jeles alkalomra 95 egyházi intézmény 335 képviselője érkezett a városba a gyülekezeti és a Zsinati tagokon túl.

Az ünnepi istentisztelet keretében köszöntötték az új tanévet, a 2015/2016-os tanévben induló református közoktatási intézményeket és azok megjelent vezetőit, valamint átadták a Makkai Sándor-díjakat is.

Az Országos Református Tanévnyitó istentiszteletén, Sárospatakon Csomós József, a Tiszáninneni Református egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd a házigazda intézmény (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája) képviseletében Nagy-Baló Csaba igazgató úr köszöntötte a megjelent vendégeket.

Őt követte Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnökének tanévnyitó beszéde, melyben kifejtette, hogy miben más egy egyház által fenntartott intézményben tanulni, valamint hogy mi az a többlet, amit maga a hit és a vallás a gyermekek számára adni tud. Végül pedig sikeres és eredményes tanévet kívánt minden megjelent intézmény vezetőjének és tanulójának.

Az ünnepi gondolatok után Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára szólt a gyülekezethez és köszöntötte a jelenlévőket.

A tanévnyitó ünnepség keretében adták át a Makkai Sándor-díjakat, amelyet – a Zsinat tavaszi döntése alapján - idén Váradi Gáborné óvodavezető és Ambrus Pál nyugalmazott igazgató kaptak.

A díjátadás után, az ünnepség zárásaként pedig Dr. Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Irodájának vezetője köszöntötte a 2015/2016-os tanévben induló református közoktatási intézményeket és azok megjelent vezetőit, képviselőit.

A nap folyamán a Zsinati Oktatási Iroda intézményvezetői értekezletére került még sor a református templomban.

Intézményünket és az Újfehértói Református Egyházközséget Baracsi István Nagytiszteletű Úr, Baracsiné Lakatos Margit, Pappné Tóth Ilona, Habdák Szilvia, Szabó Ottília és Váradi Sándorné képviselte.

 

Forrás: sarospatak.hu>Egyházak