Október 6-i emlékműsor

           Iskolánk október 5-én 8 órától emlékezett az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajosra, az 1. felelős magyar kormány miniszterelnökére.

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban  játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki.

Az ünnepség kezdetén Bakó László Lelkész Úr tartott rövid áhítatot Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele 4. fejezetének 2-7. szakasza alapján.

„Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”

Isten a hazaszeretetet kötelességként jelölte ki a keresztyén emberek számára. Örvendezést az örülőkkel, szenvedést a szenvedőkkel felebaráti segítséget és felebaráti szeretetet.

Így véssük örökre emlékezetünkbe 1848-49 hőseit, akik életüket áldozták érted és értem, magyar hazánkért.

A 7. osztályos tanulók előadása méltó volt a szabadságért halt hősök emlékéhez, kik példát mutattak hazaszeretetből, bátorságból, önfeláldozásból.

Felkészítő nevelő: Varga György Imréné

 

Aranyosi Ervin „Az aradi vértanúk emlékére”

Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbűnhődte már e nép"!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét....

 

Október 6-i emlékműsor képekben