Kárpát-medencei és Országos Református Tanévnyitó

 

A kecskeméti református templomban rendezték meg 2014. augusztus 30-án a Kárpát-medencei és Országos Református Tanév 2014/15-ös tanévnyitó ünnepélyét. Az eseményre határon túlról és országunk minden tájáról érkeztek református intézmények képviselői. Intézményünket Váradi Sándorné igazgató, Habdák Szilvia igazgatóhelyettes és Pappné Tóth Ilona tagóvoda-vezető képviselte.

A tanévnyitót bevezető istentiszteleten Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Püspök Úr kitért arra, hogy a református iskolákban régi szokás, hogy istentisztelettel kezdik el a tanévet. Kitért arra is, hogy egy-egy egyházi iskola elindulásánál, majd megtorpanásánál, amikor olyan kilátástalannak látszott a helyzet "meg lehetett látni Isten tápláló igéjét és lelkét".

Magyarságtudatra, nemzettudatra, a tudás tiszteletére nevelnek a református oktatási intézmények - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek tanévnyitóján.

Czunyiné Bertalan Judit kiemelte, hogy a magyar köznevelés nemcsak együttműködik és partnerként tekint az egyházi oktatásra, hanem példaként tekint arra, amit a magyarság megtartásáért a határon innen és túl megtett.

A református templomban elmondott köszöntőjében elmondta: 162 református intézmény tanévnyitóját tartják.

Szólt arról, hogy gyakran felteszik a reformátusok magunknak a kérdést, hogy mi szükség van a XXI. század rohanó világában az egyházi intézményekre. Ezekben az iskolákban olyan gyermekek nevelése zajlik, akik másként választják a tudást, másként választják a tudáshoz való viszonyt - mondta.

A köznevelési államtitkár fontosnak nevezte, hogy istentisztelettel nyitják meg a reformátusok a tanévet, amelyen tudnak kérni, "áldást kérni a következő tanév munkájára". "Én is hálás tudnék lenni, ha nem robotizált évnyitókon nyitná a tanévet a magyar köznevelés, és 25 percben Himnusztól a Szózatig, a tanév kötelező rendjét eldarálva elkezdődne az iskola" - fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit.

Az államtitkár kiemelte, hogy az egyházi iskolák "az értéksemlegesség helyett az elmúlt 25 évben is az értékmellettiséget és az értékteremtést tartották egyházi köznevelési és oktatási feladatuknak".

Varga Nándor kecskeméti lelkipásztor köszöntőjében kiemelte, hogy ebben az évben ünnepeli a 450. évfordulóját a református oktatás Kecskeméten. Elmondta, hogy az évforduló alkalmából kiadott könyv kitér a református oktatás megszüntetésére, majd a 90-es években a csodával határos újraindulására.

Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: nem csak a tehetség jár felelősséggel, a megszerzett tudás is felelősséggel jár. A főgondnok azt mondta, hogy a tantervi előírások az egyházi iskolákra is kötelező érvényűek, tanítványaik állják a sarat, nincs szégyenkezni valójuk.

"Érték- és erkölcsi válsággal sújtott világunkban, az iskoláinkból kikerült fiatalok különbséget tudnak tenni jó és rossz, érték és értéktelenség között" - fogalmazott.

Álláspontja szerint magyarságunk és európaiságunk nem áll ellentétben, mert az lehet jó magyar, aki jó európai is.

A tanévnyitón református pedagógiai kitüntetések átadására is sor került.

(MTI / keol.hu cikkét kiegészítve)