Bízd Újra Életed Krisztusra!

 

Tanévnyitó a Református Általános Iskolában

 

Az Újfehértói Református Általános Iskolában a 2014/ 2015-ös tanévet a Református Templomban augusztus 31-én nyitottuk meg 9 osztályban 195 tanulóval és 17 pedagógussal. A lelkészek után a nemzeti színű és a református zászlók bevonulása következett, majd az első osztályosokat a nyolcadikosok kísérték be kézen fogva.

Az igét Nagytiszteletű Baracsi István szolgálta Máté Evangéliumának 11. rész 28-30. verse alapján.

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”

 

Az igehirdetés és a tanévnyitó beszéd után az első osztályosok műsora következett, amit a nyári szünetben tanultak be a gyerekek Szabóné Zombori Adél és Velkesziné Kézi Valéria tanítónők vezetésével. A kicsinyek műsora mosolyt csalt a gyülekezeti tagok arcára. Az első osztályosok bibliai idézetes ceruzát és könyvjelzőt kaptak ajándékba.

Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklését követően áldást mondott Baracsi István és Bakó László lelkész. A záró ének után a tanévnyitó a lelkészek és a zászlók kivonulásával zárult.

Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének részletével kívánunk minden tanulónak és dolgozónak sikeres nevelési és tanévet, szép eredményeket, lelki épülést.

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. "

Róm. 13:8

 

Tanévnyitó képekben