Családi vasárnap

 

Az Újfehértói Református Egyházközségben szeptember 21-én került sor a 2014/2015-ös tanév első családi vasárnapjára, ahol az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda 4. osztályos tanulók szolgálata gazdagította az istentiszteletet.

A Családi vasárnap témája a teremtés ünnepe köré fonódott abban a hitben, hogy újra és újra rácsodálkozzuk teremtő és gondviselő Istenünk áldásaira, amit környezetünkre tekintve, a teremtett világ szépségeire nézve is megláthatunk, és fel kell ismernünk, hogy világmindenség és benne az életünk nem a véletlen eredménye, hanem a Mindenható Isten akaratából való. Ezzel együtt tudatosítanunk kell a felelősségünket is környezetünk iránt, hiszen annak megőrzését bízta ránk az Úr. Mindannyiunk közös feladata megnyitni közösségünket a környezetünk, családjaink, embertársaink felé. Csak így lehetnek gyermekeink az Isten által annyira szeretett világ fejlődésének alapkövei.

A negyedikesek énekes, verses előadását színesítette, hogy szüleik is részt vettek műsorukban. A műsor végén pedig együtt kértek áldást egymásra.

A gyerekek áldást kértek szüleikre:

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

         Az édesanyák a következő verssel kérték Isten áldását:

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömünkben, bánatunkban,
Bűnök közti kísértésben.

A Családi vasárnap műsorát Bakó László Tiszteletes Úr, Banduláné Moni Enikő és Urbanek Ferencné tanítók tanították be a gyermekeknek.

 

Családi vasárnap képekben