NYÍRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

 

A Nyírségi Református Egyházmegye tanácsa ebben a tanévben is egy nagyon kedvező döntést hozott az egyházmegye területén lévő református iskolák számára. 200.000 Ft-tal támogatja a tehetséggondozást, az év végi jutalmazást. Iskolánk tantestületének döntése alapján a felajánlott 200.000 Ft-t 10 felső tagozatos gyerek táborozására fordítjuk. Tíz olyan gyerek mehet el a táborba, akik példamutató magatartásukkal, jó szorgalmukkal és tanulmányi eredményükkel tűntek ki a tanév során. A tanulók a Vésztői Református Általános Iskola által szervezett Népművészeti táborban vesznek részt egy hétig. A táborban különböző foglalkozásokon vehetnek részt, mint pl. néptánc, népdaléneklés, kosárfonás, hangszerkészítés, kalácssütés. A gyerekek július 6-án indulnak busszal az iskola elől Urbanek Ferencné tanítónő és Tóth Attila tanár úr kíséretében. Egy hét múlva pedig az iskola elé érkeznek vissza. Jutalmazott gyerekek:

5. osztályból: Rácz Petra, Kálmánchey Réka, Urbanek Balázs, Varga István

6.a osztályból: Pazonyi Panna Krisztina, Kiss Erika, Tóth Barna, Tóth Nándor

7. osztályból: Pataki Dóra, Tóth Eszter

 

Gratulálunk nekik, a többieket pedig arra bíztatom, hogy jövőre ők is megpróbálhatják elérni a táborozási lehetőséget.