Október 31, a reformáció napja

 

Immáron második alkalommal vettek részt együtt Istentiszteleten október 31-én a református intézmény dolgozói és tanulói.

Luther Márton 1517. október 31-én szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontos téziseit. Luther szerint az ember egyedül Isten kegyelméből, a hit által nyerheti el bűnei bocsánatát, nem pedig búcsúcédulák által.

A reformáció napján az Istentisztelet alapigéjét –amit Nagytiszteletű Baracsi István lelkész hirdetett- a Zsoltárok könyve 51 rész 11-12-13 verse adta:

„Rejtsd el orcádat vétkeim elől,

töröld el minden bűnömet!

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,

és az erős lelket újítsd meg bennem!

Ne vess el orcád elől,

szent lelkedet ne vedd el tőlem!”

 

Az igehirdetést az elsős és az újonnan érkező tanulók fogadalomtétele követte, majd ezután iskolánk új pedagógusa tett fogadalmat a református keresztyén nevelő, oktató munka mellett.

A záró éneket együtt énekelve bízhatunk abban, hogy tanulóink és dolgozóink valamennyien követik Jézus Krisztus.

434.; 1-4.

1. Vezess, Jézusunk, S véled indulunk.

Küzdelemre hív az élet,

Hadd kövessünk benne téged;

Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk

 

2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek.

És, ha terhet kell viselnünk,

Panaszt mégsem ejt a nyelvünk;

Rögös bár útunk, Hozzád így jutunk.

 

3. Sebzett szívünk majd, Mikor felsóhajt,

Vagy, ha másért bánat éget,

Adj türelmet, békességet,

Reménnyel teli Rád tekinteni.

 

4.Kísérd lépteink Éltünk végeig,

És, ha roskadozva járunk,

Benned támaszt hadd találunk,

Míg elfogy az út, S mennyben nyitsz kaput.