Bízd Újra Életed Krisztusra !

 

Tanévnyitó a Református Általános Iskolában

 

Az Újfehértói Református Általános Iskolában a 2013/ 2014-es tanévet a Református Templomban szeptember 1-én nyitottuk meg 9 osztályban 203 tanulóval és 18 pedagógussal. A nemzeti színű és a református zászlók bevonulása után az igét Nagytiszteletű Baracsi István szolgálta a Zsidókhoz írt levél 2. rész 1 verse alapján.

 

 Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.

 

Az igehirdetés és a tanévnyitó beszéd után az első osztályosok műsora következett, amit a nyári szünetben tanultak be a gyerekek Bakó Éva iskolalelkész, Jakab Józsefné és Kukucskáné Polgári Anita tanítónők vezetésével. A kicsinyek műsora mosolyt csalt a gyülekezeti tagok arcára. Az első osztályosok színes ceruzát és órarendet kaptak ajándékba.

Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklését követően áldást mondott Baracsi István és Bakó László lelkész. A záró ének után a tanévnyitó a zászlók kivonulásával zárult.

 

Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének részletével kívánunk minden tanulónak és dolgozónak sikeres nevelési és tanévet, szép eredményeket, lelki épülést.

„Mert nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörgő pedig jókedvvel.”. Róm.12. 6-8

 

 

Tanévnyitó képekben