Csendesnap

 

A Református Általános Iskolában már hagyomány, hogy az új tanévet csendes nappal indítják.

A „hála” volt a mottója az idei alkalomnak. Ehhez kapcsolódó bibliai téma: A tíz leprás meggyógyítása. A történetmondást követően a beszélgetések kapcsán az igei üzenetet alkalmazhatták a tanulók saját életükre, személyessé téve Isten szavát.

Utána külön az alsó és felső osztályosok 6-6 állomáson mélyíthették el a hallottakat. A pedagógusok segítségével, aranymondást tanultak, a témához illő énekeket énekeltek. A feladatok megoldásával felelevenítették a történetet. Egy másik állomáson átélhették, milyen egy leprásnak bekötözött végtagokkal közlekedni. A gyerekek készítettek egy papírszívet, amire ráírták saját hálájukat.

Végül hálaimával mondtak köszönetet az egészségükért.

Tudjuk, hogy mindenért amit kapunk, hálát kell adnunk az Úrnak. Ugyanis nincs semmink, amit ne úgy kaptunk volna. A hála megmutatása a legnagyobb tisztelet a minden jó Adományozójával szemben.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Által a ti javatokra.”

(Thessz. 5,16-18)

 

Szitás Istvánné

     hitoktató