Technika szakos tanár óraadói állás betöltésére pályázat

2017.07.20 10:38

Technika szakos tanár óraadói állás betöltésére pályázat

 

Pályázati kiírás

 

Az Újfehértói Református Egyházközség pályázatot hirdet a fenntartásában működő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda

  • technika szakos tanár óraadói állás betöltésére

Foglalkoztatás jellege:

Óraadói megbízás – heti 1 óra

 

A megbízás időtartama:

2017.09.01-től — 2018.06.15-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

4244 Újfehértó, Debreceni út 204.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Technika szakos tanári feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek

- Főiskola, szakoknak megfelelően

- Magyar állampolgárság

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

- Lelkészi ajánlás

- Fényképes szakmai önéletrajz;

- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános presbiteri gyűlésen történő tárgyaláshoz, vagy sem.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. augusztus 11.

 

Az elbírálás határideje:

2017. augusztus 25.

 

Az állás betölthető:

2017. szeptember 01.

 

A pályázat benyújtása postai úton:

Újfehértói Református Egyházközség Presbitériumának címezve:

4244 Újfehértó, Petőfi Sándor u. 30.

 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Tanári pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatos további információk:

Nagytiszteletű Baracsi István református lelkész

Lelkészi Hivatal - Újfehértó, Petőfi Sándor utca 30.

 

                                                                                              Baracsi István

                                                                                           református lelkész