Pályázati kiírás Óvodapedagógusi állás betöltésére

2018.04.25 21:51

Pályázati kiírás

Óvodapedagógusi állás betöltésére

 

Az Újfehértói Református Egyházközség pályázatot hirdet a fenntartásában működő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda

  • óvodapedagógusi állásának betöltésére 2 fő részére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A megbízás időtartama:

2018.08.15-től — 2019.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája

4244 Újfehértó, Debreceni út 206.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek

- Főiskolai végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség

- Magyar állampolgárság

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

- Lelkészi ajánlás

- Fényképes szakmai önéletrajz;

- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános presbiteri gyűlésen történő tárgyaláshoz

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. június 30.

Az elbírálás határideje:

2018. augusztus 01.

Az állás betölthető:

2018. augusztus 15.

 

A pályázat benyújtása postai úton:

Újfehértói Református Egyházközség Presbitériumának címezve:

4244 Újfehértó, Petőfi Sándor u. 30.

 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Óvodapedagógusi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatos további információk:

Nagytiszteletű Baracsi István református lelkész

Lelkészi Hivatal - Újfehértó, Petőfi Sándor utca 30.

 

 

Baracsi István

református lelkész