Papírgyűjtés az iskolában

A környezettudatos nevelés keretében ősszel meghirdettük a papírgyűjtési versenyt iskolánk tanulói között.

A szülők is hozzájárultak az akció sikerességéhez, ugyanis ők végezték a mérlegelést.

A sorrendiséget az egy főre jutó papírmennyiség alapján állítottuk össze.

Alsó és felső tagozaton is az első három helyezést elérő osztályt jutalmaztuk. A jutalmakhoz az anyagi támogatást Fehértói Csaba szülő ajánlotta fel, amit ez úton is köszönünk.

Eredményeink a következők:

Gratulálunk az osztályoknak és köszönjük a szülőknek, hogy hozzájárultak a papírgyűjtés sikerességéhez.