Reformáció napja alkalmából szervezett verseny

 

1517. október 31. a reformáció világnapja. Nekünk, reformátusoknak ez a nap minden évben ünnepnap. Ez alkalomból iskolánkban idén alsó és felső tagozaton is szerveztünk egy versenyt.

A verseny előtti héten a gyerekek iskolarádión keresztül tájékozódhattak arról, hogy mi is történt közel 500 évvel ezelőtt.

Az alsó tagozatosok versenyét két részre bontottuk, az 1. és 2. osztályosok számára, egy rajzversenyt hirdettünk meg. Nagyon szép rajzok készültek, melyek a református egyház jelképeit, illetve a reformáció egyik legfontosabb mozzanatát ábrázolták, amikor is Luther Márton kitűzi 95 pontból álló tételsorát, mely a református egyház megújítását hivatott előidézni. Voltak, akik városunk templomát ábrázolták, és olyan leleményes gyerekek is voltak, akik a szószéket és a lelkész urakat igyekeztek rajzaikban megörökíteni.

A 3. és 4. osztályosok komolyabb feladatra vállalkoztak. 3 fős csapatokat alkotva, 2015. október 21-én mérték össze tudásukat. A nagy nap előtt több héten át keresztül tanultak és készültek a kiadott szempontsorok alapján. A két osztályból 7 csapat alakult.

Írásban adtak számot a megszerzett tudásukról. Egy feladatlapot töltöttek ki, amire 45 perc állt rendelkezésükre.

A feladatlapon többféle érdekes feladat szerepelt: a reformáció nagy alakjait kellett megnevezni, a legnagyobb újítók munkáiról elmélkedni, a legfontosabb újításokat felsorolni, a reformáció öt alapvető hittételének latin megnevezése és magyarázata is szerepelt a kérdések között, párosítás formájában, továbbá egy totó színesítette a kérdéseket.

A felső tagozaton minden osztály képviseltette magát négyfős csapatával. A verseny jó hangulatban, nagy izgalommal zajlott. Előzetes feladatként plakátot készítettek a gyerekek a református jegyekkel kapcsolatban, amit meg is kellett magyarázniuk. De kronológiai sorrend, hibakeresés és javítás, reformációhoz kapcsolódó személyek kitalálása, a hitbeli alapelvek magyar jelentésének megkeresése, kakukktojás és keresztrejtvény is szerepelt a feladatok között.

A gyerekek lelkesen, izgatottan fogtak hozzá a feladatlapok kitöltéséhez. Minden csapattag aktívan dolgozott, végig fegyelmezettek voltak, igazi csapatmunkában dolgoztak. Az egész tanteremben szinte izzott a levegő, mindenki tudása legjavát igyekezett adni.

A csapatok szinte mindegyike nagy ismerettel rendelkezett a feladott témakörökben, érződött a feladatlapok javítása közben hogy komolyan vették ezt a versenyt. Már akkor, elnézve a csillogó szemeket, ahogy 1-1 feladatot megoldanak, fogalmazódott meg bennünk, hogy ezt a verseny hagyománnyá tesszük.

Az eredmények magukért beszéltek, a csapatok magas pontszámokat elérve zárták a versenyt.

Az első három helyezett minden tagja értékes könyvjutalomban részesült, de minden csapat kapott vigaszdíjként egy kis apróságot.

A gyerekek másnapi beszámolóját hallgatva örömmel nyugtáztuk, hogy óriási élmény volt számukra a verseny, senki sem csüggedt, hisz azt, amit megtanultak el nem veszi tőlük senki, gyarapítani lehet csak azt.

"Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz."

Márk 4,20

Helyezések alsó tagozaton:

  1. helyezett: Luther: Karsai Janka, Király Sándor, Györki Attila
  2. helyezett: Ézsaiás: Jóni Martin, Tóth Melinda, Karikó Csilla
  3. helyezett: Sámuel: Istenes Fanni, Vékony Krisztina, Maros Adél

Rajzverseny helyezettjei:

  1. helyezett: Mikle Vivien 2. osztály
  2. helyezett: Törő Sándor 1. osztály
  3. helyezett: Kukucska Levente 2. osztály

Helyezések felső tagozaton:

  1. helyezett: 8.a osztály
  2. helyezett: 6. osztály
  3. helyezett: 8.b osztály

 

A 2017. év még nagyobb ünnep lesz számunkra, hiszen ha a Jó Isten is engedi, közösen ünnepelhetjük a reformáció 500. évfordulóját.

Takács Valéria

 

Reformáció napja alkalmából szervezett verseny képekben