Beszámoló a környezetvédelmi vetélkedőről

 

 

Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda a 2014/2015-ös tanévben immáron 14. alkalommal hirdette meg a környezetvédelmi vetélkedőt a városi iskolák csapatai között.

A vetélkedőt az elmúlt évekhez hasonlóan három fordulósra terveztük. November-decemberben és február-márciusban tartottuk az írásbeli fordulókat, amelyeknek feladatait levélben juttattuk el az iskolákhoz. A vetélkedőn minden iskolából, ill. tagintézményből több csapat vehetett részt, maximális létszámot nem határoztunk meg, hogy minél több gyerek érdeklődését, figyelmét felkeltsük a természet és a környezetvédelem iránt. A benevezett csapatok közül iskolánként a három legeredményesebb juthatott a döntőbe.

A csapatok 4 fővel indulhattak (6.-8. osztályos tanulók). A csapatok fantázianévvel vettek részt a vetélkedőn. A nevezési lapokat az első írásbeli forduló megoldásaival együtt kértük visszaküldeni. Az írásbeli fordulók megoldásánál a gyorsaságot is figyelembe vettük, azonos pontszám esetén a megoldást hamarabb visszaküldő csapat juthatott tovább. Ezért kértük a kollégákat, hogy a feladatlapok visszajuttatásánál vagy sorszámozással, vagy dátummal jelöljék, hogy a csapat a tagintézményen belül milyen gyorsan készült el a megoldással!

A verseny témája idén a Balaton és partvidékének települései voltak, természetesen a terület élővilágával együtt. Az írásbeli fordulók és a döntő feladatai is ehhez a területhez kapcsolódtak. A gyalogtúrával egybekötött döntőt (a harmadik forduló) május elején a Balaton északi partjához tájképileg, geológiailag és éghajlati, élővilági tekintetben is hasonló Hegyaljára terveztük az írásbeli fordulókon legtöbb pontot elért 9 csapat részvételével.

A vetélkedőre 19 csapat jelentkezett. (4-Református Ált. Isk., 7- Vasvári Pál Tagintézmény, 8- Erkel Ferenc Tagintézmény) 3 csapat az első és a második írásbeli forduló során kiesett, nem küldték be a feladatlapokat a megadott határidőre. A 16 versenyben maradt csapatból 9 jutott be a döntőbe (nevük nagy betűvel látható a nevezett csapatok listáján).

 


1. SNECI

2. KÜSZ

3. ÉSZ MAN

4. ÉSZ-BOOK

5. ZÖLDÖVEZET

6. ZÖLDGURUK

7. NYAFOGÓS MACSKÁK

8. TURBÓ LAJHÁROK

9. A BALATON KINCSEI

 

11. Balatoni kagylók

10. Balatoni barik

12. Summer

13. Zöldpalánták

14. Tavirózsák

15. Gyökerek

16. Aranyhalak

17. Dominók

18. Nyerő négyes

19. Siklók


 

A környezetvédelmi vetélkedő harmadik fordulója: a két írásbeli forduló megoldása során a 9 legeredményesebb csapat jutott a vetélkedő döntőjébe, amelynek helyszíne a sárospataki Bot-kő, Megyer-hegy és Király-hegy. A versenyen résztvevő csapatok legjobbjai itt mérhették össze tudásukat, ügyességüket!

 

                                          Tájékoztató a döntőről.                                             

A vetélkedő 2015. május 8-án (péntek) került megrendezésre. A helyszínre utazás autóbusszal történt. Az autóbusz Újfehértóról a Református Iskola bejáratától indult 8.00-kor. Előzetes egyeztetéssel Újfehértó Főtéren és a Vasvári Pál Általános Iskolánál vettük fel a csapatokat. Autóbusszal az Újfehértó –Tokaj-(Sárospatak) Bot-kő útvonalon haladtunk végig.

A csapatok egy tájékozódási verseny /gyalogtúra megtétele térképvázlat segítségével/ során 5 állomáson feladatokat oldottak meg.

A feladatok megoldására pontokat kaptak, amit a verseny végén összesítettünk és megállapítottuk az elért helyezést. Az állomásokon a feladat megoldásának a gyorsaságát is mérték, holtverseny esetén a gyorsabb csapaté lett jobb helyezés. Az állomások között megtett út idejét nem mértük, mindenki a neki megfelelő kényelmes tempót választhatta. A csapatok felkészítő tanárukkal vagy más pedagógus kísérővel indultak.

A feladatokat a Balaton írásbeli fordulókon már érintett témaköreiből / földrajz, történelem, biológia, turisztika, természetvédelem/ és a helyszín természetvédelmi információs tábláinak ismeretanyagából válogattuk. Elméleti ismereteket igénylő és gyakorlati- ügyességi feladatokat oldottak meg a csapatok. . A verseny végeredménye független az első két írásbeli forduló eredményétől!

A verseny végén eredményhirdetés keretében az első három helyezett csapat tagjai oklevelet és könyvjutalmat, a többiek emléklapot és jelképes ajándékot vehettek át.

 

Helyezettek:

  1. helyezett: ÉSZ-MAN Vasvári Pál Tagintézmény
  2. helyezett: TURBÓ LAJHÁROK Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda
  3. helyezett: SNECI Vasvári Pál Tagintézmény

 

Az eredményhirdetés után hazautaztunk.