Tanévnyitó a Református Általános Iskolában

 

 

Az Újfehértói Református Általános Iskolában a 2021/ 2022-es tanévet a Református Templomban augusztus 29-én nyitottuk meg 9 osztályban 166 tanulóval és 17 pedagógussal. A nemzeti színű és a református zászlók bevonulása után az igét Nagytiszteletű Baracsi István szolgálta. 

Az igehirdetés és a tanévnyitó beszéd után az első osztályosok műsora következett, amit a nyári szünetben tanultak be a gyerekek Horváthné Tóth Éva és Váradiné Pál Lívia tanítónők vezetésével. A kicsinyek műsora mosolyt csalt a gyülekezeti tagok arcára. Az első osztályosok színes ceruzát és órarendet kaptak ajándékba.

Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklését követően áldást mondott Nagytiszteletű Baracsi István lelkész. A záró ének után a tanévnyitó a zászlók kivonulásával zárult.

 

Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének részletével kívánunk minden tanulónak és dolgozónak sikeres nevelési és tanévet, szép eredményeket, lelki épülést.

„Mert nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörgő pedig jókedvvel.”. Róm.12. 6-8