Madarak és fák napja

 

2022. május 10.

 

Jókai Mór

Ültess fát!

 

Ültess fát!

Hogyha mást nem, lombot ád.

Árnyékában megpihenhetsz,

Gondot ő visel reád.

Jó tavasszal nyit virágot:

Messze érzed illatát,

Kis madárka száll reája:

Ingyen hallhatod dalát.

Ültess fát!

 

 

„… évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”

                                                                            (Herman Ottó)

 

1990 óta hazánkban is minden évben megemlékezünk erről a napról. A rendezvények megpróbálnak rámutatni, milyen lenne a helyes és követendő életmód, és hogy mi magunk mit tudunk tenni, illetve kellene tennünk környezetünk védelméért.

A madarak és fák napja célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel elmélyítse az emberek, különösen az ifjúság természetvédelem, természetszeretet iránti igényét, elkötelezettségét.

Intézményünk Pedagógiai Programjában is megfogalmazta tanulóink természettudományos kompetenciájuk fejlesztésének fontosságát, melyek birtokában a diákok képesek megoldani a munkájukban, hétköznapi életükben felmerülő problémákat, megismerni és megérteni a természetes környezetüket.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a fenntarthatóság, vagyis a természettel hosszú távon összhangban álláshoz szükséges ismeretek elsajátítását, bővítését, az érzékenyítést.

A célok elérése érdekében interaktív, játékos feladatok során a kisdiákok ismereteket szereztek a madarakról és fákról, azok fontosságáról, jelentőségéről.

Megismerkedtek az internet segítségével az év madarával, a zöld küllővel, illetve az év fájával, a nagylevelű hárssal.

Ezen a napon az 1. osztály faültetést szervezett az alsó tagozatos gyerekeknek, amely során meghívott kertész saját felajánlásból egy szép vérbükköt ültetett el iskolánk hátsó udvarán. Az ültetés során a tanulók érdeklődve hallgatták a faültetés folyamatáról és gondozásáról szóló előadást, amelyet élőben nyomon is követhettek.

 

„Öregkorban is sarjat hajtanak,

dús lombúak és zöldek maradnak,

és hirdetik: Igaz az Úr,”

                            Zsoltárok könyve 92, 1

Váradiné Pál Lívia

1.osztályos tanító